ДИМО ЛУЧИЯНОВ в Академията

Димо-Лучанов-годишник-

Димо-Лучанов-Държавна художествена академия
Годишник-1896-1966
издадена  в София 1970

1934 г.  Димо  Лучиянов  завършва  скулптура в НХА, София при проф. Иван Лазаров

1948 -1952 преподавател по скулптура в НХА, София

В деловодството на Художествената академия няма фотографии на Димо Лучиянав или други документи. Единствено е спомената причината за напускането – доброволно.

За изследователите на този период „доброволно” значи всичко друго , само не и доброволно. Ще отбележа, че същата година Димо Лучанов напуска и Съюза на българските художници, вероятно отново „доброволно”.

Млад,  тридесет годишен Димо Лучанов е принуден да „отстъпи” мястото си на доказан творец и скулптор. Може само да гадаем как се е случило това. Неговата съдба, колкото и индивидуална е сходна с тази на безброй интелектуалци.

справка

Колкото и да е нужен и незаменим поради професионалните си качества на портретист и пластик   поради същата причина е и толкова нежелан.

В разцвета на жизнените и творчески сили Димо Лучанов е оставен без работа и е принуден да работи в „колектив”.  Характерно за времето, когато талантливите и способните живеят в сянката на бездарниците. Способ който се използва и днес.

Затова е толкова трудно да се събере разпръснатата и в голяма степен унищожена „мозайка” на живота и творчеството му.

Нито враг на народната власт, нито приятел Димо Лучанов е ничий.

Справката за налична информация за Димо Лучанов в Художествената академия гласи следното:

„В музейната сбирка  на музея на Художествената академия няма работи от Димо Лучианов.

В архива на деканата на ВИИ лицето Димо Лучиянав  фигурира  в главната книга под  фак. № 250 уч. 1927 – 28 г.

Снимки и фотоси на учебни работи няма.

 

18.04. 2012 г.

  Димо Лучианов портрет-от-В.Радославов-  Портрет от Васил Радославов в книга за Художествената академия.

Фотографиите са предоставена от Галина Декова- изкуствовед

ДИМО ЛУЧИЯНОВ в СГХГ

панорамаЛУЧИЯНОВ Димо Георгиев Лучиянов

1910 – 1967

1934 завършва скулптура в НХА, София при проф. Иван Лазаров

1948 -1952 преподавател по скулптура в НХА, София.

Работи в областта на портрета, голото тяло и фигуралната композиция

БАЩА МИ  -портрет-на-баща-миД.Лучиянов-портрет-на-баща3  1938, теракота, 45x22x24см.

инв.№ 344

ГЛАВА НА МЪЖ  ГЛАВА-НА-МЪЖГЛАВА-НА-МЪЖ    1940, бронз, 462x9x33 см.

Инв. № 674

ГОЛО МЪЖКО ТЯЛО (ФИГУРА НА МОМЧЕ) фигура-на-момче гипс, 82x33x33 см.

Инв. № 346

ГЛАВА НА ЯНКО СЪКЪЗОВ две-глави-на-Янко-Съкъзов- 1945  теракота, 42x24x30 см. откупена 1983г.

Инв. № 226

Инв.№ 345

ГЛАВА глава- гипс, 43x18x16 см.

Инв. № 538

ГЛАВА Д.Л.-не-известна-работа патиниран гипс, не е описана в каталога на СГХГ

ДИМО ЛУЧАНОВ в НХГ

ЛУЧАНОВ Димо Георгиев Лучанов

Димо-Лучанов-подпис

Димо Лучанов-подпис

Роден на 30 август 1912 г. в гр. Казанлък. Умрял на 12 януари 1967 г. в София. Завършва скулптура в Държавната художествена академия в София през 1934 г. при професор Иван Лазаров. Работи в областта на портретния жанр, голото тяло и фигуралната композиция. Като скулптор се изявява с подчертано реалистично чувство. Търси пластичната жизненост на формата. С точен рисунък изгражда правдиви скулптурни образи с индивидуална прилика и определено вътрешно състояние. Оставил редица портрети ( глави и бюстове ) на известни наши обществени дейци, хора на науката и изкуството

Националния музей на българското изобразително изкуство са постъпили следните художествени творби от Димо Лучанов, включени в каталога „Българска скулптура”, С.1975:

 1. Глава на Янко Сакъзов
 2. Глава на д-р Георги Москов
 3. Глава на д-р Иван Кесяков
 4. Глава на Христина Зидарова
 5. Седнала жена,
 6. Глава, бронз, предадена на НХГ от КИК  през 1951 г.,

както и Глава на д-р Георги Минчев, 1941; Глава на тракийка [1967] и “1876 година”, релеф, предаден на НХГ от КИК, 1976 г.

директор на НГХ:   Слава Иванова 05. 01. 2013

ГЛАВА НА Д-Р ГЕОРТИ МОСКОВ ГЛАВА НА Д-Р ГЕОРТИ МОСКОВ 19401940 г. Теракота, 43x27x32

Изложби:  XIV Обща художествена изложба в София 1940 г.

Откупена от наследниците не автора, 1971 г.

(Пор. № 3132)

 

ГЛАВА НА ЯНКО СЪКЪЗОВГЛАВА НА ЯНКО СЪКЪЗОВИзвестен български политически и обществен деец и публицист ( 1960 – 1941)

Тониран гипс, 46/30 35

Изложби: XV обща художествена изложба в София 1941 г.

Предадена от Народния археологически музей в София, 1951 г.

Същата творба е отлята в бронз с пор. № 2904 ( Инв. № 74)

ГЛАВА НА Д-Р ИВ. КИСЯКОВГЛАВА НА Д-Р ИВ. КИСЯКОВ 1942Бронз, 41x25x32 1942, Бронз, 41x25x32. Подпис и дата на обратната страна на врата: Димо Лучановь 1942

И з л о ж б и : Обща художествена изложба в София 1942 г.

Предадена на Народния археологически музей в София 1951 г. ( Инв. № 73)

ГЛАВА НА ХРИСТИНА ЗИДАРОВАГЛАВА НА ХРИСТИНА ЗИДАРОВА 1945 1945,Бронз, 28x37x28

Предадена от комитета за изкуство и култура. 1952

( Инв. № 127)

„БЪЛГАРИЯ -1876 г.”релеф-Априлско--възстание / релеф / гипс / 250 / 350 см./ собственост на НХГ от 1968 г./Предаден на НХГ от КИК, 1976 г.

 фотографията е снета в хранилището на галерията през 2012 г. при неподходящи дистанция и осветление, като горната част на релефа е закрита и затова няма претенции за качество.
Тази релеф е една от последните работи на Димо Лучанов (умира през 1967г. ) и вероятно е проект за паметник който Димо Лучанов не завършва.

ГЛАВА НА ТРАКИЙКА женска-глава[1967]Гипс

Фотография- фотоархив Стоян Сертев

Очаквам информация и фотографии за посочените по- долу работи:

Глава на д-р Георги Минчев, 1941

Седнала жена

Глава, бронз, предадена на НХГ от КИК  през 1951 г.,

 

ДИМО ЛУЧИАНОВ в галерия Казанлък

 Димо Лучановь рисуван от Александър Поплилов

Портрет на Димо Лучановь рисуван от Александър Поплилов през 1985 г.

Художествена  галерия – Казанлък  притежава  две  творби  от  Димо  Лучианов.   „Баба  ми“ /маска/ гипс  и „Фигура  на  Севт  III“  /барелеф/  гипс  както  и  един  негов  портрет  рисуван  от  Александър  Поплилов  през  1985 г. За  творбите  на  Димо  Лучианов  нямам  записани  години, записани  са  само  тези  на  постъпването  им  в  галерията: Барелефът  на  Севт  III  е  постъпил  1977 г., а  „Баба  ми“  е  подарена  от  него  през  1932  г.

Катя  Христова – уредник  в  Художествена  галерия – Казанлък, 12 юни 2012 г.

 

Баба--ми-маска-"Баба ми" /маска/ гипс- Баба--ми-маска---    „Баба ми“ /маска/ гипс /30,5/ 19/ 17,5 см./Художествена  галерия – Казанлък /.  „Баба  ми“  е  подарена  от  Димо Лучанов през 1932  г

Фигура--на--Севт--III  „Фигура  на  Севт  III“  /барелеф/ гипс /70/ 60  см/ Барелефът  на  Севт  III  е  постъпил  1977

другите за ДИМО ЛУЧАНОВ

Димо Лучанов за себе си

снимките и информацията са предоставени от Валентин Стойнев

Глава размери глава: 38 х 35 х 31 см. размери постамент: 18 х 23 х 23 постъпила: 06/1977 материал глава: бял мрамор материал постамент: розов гранит

Глава / размери глава: 38 х 35 х 31 см. / размери постамент: 18 х 23 х 23 см. / постъпила: 06/1977 / материал глава: бял мрамор / материал постамент: розов гранит / собственост на Художествена галерия Стражица / снимките и информацията са предоставени от Валентин Стойнев

Глава / размери глава: 38 х 35 х 31 см. / размери постамент: 18 х 23 х 23 см. / постъпила: 06/1977 / материал глава: бял мрамор / материал постамент: розов гранит / собственост на Художествена галерия Стражица / снимките и информацията са предоставени от Валентин Стойнев

Глава / размери глава: 38 х 35 х 31 см. / размери постамент: 18 х 23 х 23 см. / постъпила: 06/1977 / материал глава: бял мрамор / материал постамент: розов гранит / собственост на Художествена галерия Стражица / снимките и информацията са предоставени от Валентин Стойнев

Глава / размери глава: 38 х 35 х 31 см. / размери постамент: 18 х 23 х 23 см. / постъпила: 06/1977 / материал глава: бял мрамор / материал постамент: розов гранит / собственост на Художествена галерия Стражица / снимките и информацията са предоставени от Валентин Стойнев

–––––––––––––––––––––––––––––––

Неизвестен скулптор за Димо Лучанов

Портрет на Димо Лучианов / автор неизвестен/ година на създаване неизвестна / теракота /частно притежание

Портрет на Димо Лучианов / автор неизвестен/ година на създаване неизвестна / теракота / частно притежание

Портрети на Димо Лучианов / автор неизвестен/ година на създаване неизвестна / теракота /частно притежание

Портрет на Димо Лучианов ( като възрастен ) / автор неизвестен/ година на създаване неизвестна / теракота /частно притежание

–––––––––––––––––––––––––––––

Проф.Чавдар Попов за Димо Лучиянав

2012 г.в залите на СГХГ бе показана внушителната експозиция  наречена „Възможната история” Българското изкуство през колекцията на Софийската художествена галерия.

Внушителен и амбициозен проект осъществен от:

Автори на проекта:Аделина Филева, Мария Василева

Куратори: Ирина Генова, Татяна Димитрова, Чавдар Попов, Борис Данаилов, Диана Попова, Мария Василева

Асистент куратори: Станислава Николова, Пламен Петров, Даниела Радева

На изложбата бе показана гипсовата глава от НХГ изработена не по- късно от 1941 г.. Тониран гипс, 46/30 /35 см. участвала на XV обща художествена изложба в София през 1941 г. Но както се вижда, „някой” решава да представи този шедьовър на българското изкуство от преди 9.IX. 1944г.като постижение соц. изкуството от периода 1945-1959 г.

На изложбата бе показана гипсовата глава от НХГ изработена не по- късно от 1941 г. Тониран гипс, 46/30 /35 см. участвала на XV обща художествена изложба в София през 1941 г.
Но както се вижда, „някой” решава да представи този шедьовър на българското изкуство от преди 9.IX. 1944г. като постижение на соц. изкуството от периода 1945-1959 г.

Цялото кралско войнство, тежката артилерия на българската художествена критика.

Трябва вероятно да сме благодарни че в експозицията е включен и скулптора Димо Лучанов. И специално на проф. Чавдар Попов

В периода 1945-1959 г. и по специално раздел „Новият човек” проф. Чавдар Попов показва едно произведение от Димо Лучанов „Глава на Янко Сакъзов  1945 г” / гипс /

И не случайно, защото този портрет на Янко Сакъзов   е един от най- добрите портрети в историята на българската скулптура.

Дотук добре, НО има едно малко несъответствие

Показания портрет „Глава на Янко Сакъзов  1945 г” / гипс / не е от 1945г а от 1941г. и е взет от НХГ където фигурира  под Инв. № 74 и е от XV обща художествена изложба в София 1941 г.

Оказва се че, показаната „Глава на Янко Сакъзов  1945 г” не е от 1945 г. а от 1941 г. следователно не е от периода 1945-1959 родно соц. изкуство  и не би е могло да бъде по различни причини. Това е най-мракобесническия период не само в изкуството. И само споменаване името на Янко Съкъзов  (лидер на БРСДП об., партията на т. нар. широки социалисти) би причинило безброй проблеми.

Показаната на снимката „Глава на Янко Сакъзов 1945 г” е от теракота и е откупена през 1983 г. Посочената година 1945 вероятно не отговаря на истината. Поколения български критици и изкуствоведи волно или неволно участват в този безкраен проект да се представя соц. изкуството като част от българската култура. Понякога успешно, понякога не

Показаната на снимката „Глава на Янко Сакъзов 1945 г” е от теракота и е откупена през 1983 г.
Посочената година 1945 вероятно не отговаря на истината.
Поколения български критици и изкуствоведи волно или неволно участват в този безкраен проект да се представя соц. изкуството като част от българската култура.
Понякога успешно, понякога не

Как и защо организаторите на изложбата и специално проф. Чавдар Попов правят тази „грешка” аз не знам.

За мен тава не е грешка, това е Манипулация  целяща да представи периода  1945-1959 г. в по- благоприятна светлина.

Тази „грешка” е фалшификация на историята, оневиняване на престъпленията от периода 1945-1959 г.

Тази „Грешка” е реабилитация на соц. изкуството.

Както се вижда, „някой” решава да представи този шедьовър на българското изкуство от преди 9.IX. 1944г. като постижение соц. изкуството от периода 1945-1959 г.

Съдейки от гореизложеното мога да предположа, че и цялата изложба „Възможната история” е  поредния опит за реабилитация на социалистическото изкуство.

Какво работи Димо Лучанов в тези години,  може да прочетете в глава Димо Лучанов след 9. IX.1944 г.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Венета Иванова за Димо Лучианов

В книгата „Българска монументална скулптура. Развитие и проблеми“ от 1978 г. Венета Иванова е написала за Димо Лучианов:

ЛУЧИАНОВ ДИМО

„Роден през 1908 година в град Казанлък. Завършел скулптура в Художествената академия в София през 1932 година при проф. Иван Лазаров. Работил в областта на кавалетната скулптура. От 1945 година. редовно участвал в ОХИ  За релефа „1876 година” е удостоен с награда на СБХ за 1966 година. От 1948 до 1952 година е асистент в Художествената академия – София. Негови творби се намират в НХГ. Починал през 1967 година.“

„1976 година” този релеф не бих окачествил като кавалента скулптура. Това, че скулптурата е показана на изложба не я определя като кавалетна. Монументалното внушение зависи единствено от таланта на скулптора

„1976 година” този релеф не бих окачествил като кавалента скулптура. Това, че скулптурата е показана на изложба не я определя като кавалетна. Монументалното внушение зависи единствено от таланта на скулптора

Скулптурата „Майка” също не бих окачествил като кавалетна. Това, че скулптурата е показана на изложба не я определя като кавалетна. Монументалното внушение зависи единствено от таланта на скулптора

Скулптурата „Майка” също не бих окачествил като кавалетна. Това, че скулптурата е показана на изложба не я определя като кавалетна. Монументалното внушение зависи единствено от таланта на скулптора

Този кратък текст е показателен за отношението на художествената критика към творчеството на Димо Лучианов тогава през 1978 година , но и днес 42 години по- късно. Това говори за „промените” които са настъпили. Бих казал, че художествения живот и критика са можеби най – закостенялине свери на живота. Е, не колкото църквата.

Този кратък текст е най- малкото несправедлив спрямо творчеството на Димо Лучианов.

Не мога да се съглася с твърдението на Венета Иванова, че Димо Лучианов е работил в областта на кавалетната скулптура. Ако е така защо е включен в албум за „Българска монументална скулптура” ?!

Кавалетна скулптура е обратното на монументалната и явно В. Иванова съзнателно пропуска десетките паметници които Димо Лучианов е направил не само преди 9. IX., но и след това.  Справка ДИМО ЛУЧАВОВ паментици

Двете скулптори с които е представен в албума „1976 година” и „Майка” също не бих окачествил като кавалетни.

Но й благодаря за информацията, че  „ За релефа „1876 година” е удостоен с награда на СБХ за 1966 година”

През 1966 година, няколко месеца преди да умре Димо Лучианов получава (може би) първата си и последна национална награда. Напълно заслужена награда, но за съжаление много, много  закъсняла…

На снимката ляво „Творческа професионална дейност” написана собственоръчно от Димо Лучянов през 1952 г. и дясно паметника като се посочва , че е автор само Иван Лазаров

На снимката ляво „Творческа професионална дейност” написана собственоръчно от Димо Лучянов през 1952 г. и дясно паметника като се посочва , че е автор само Иван Лазаров

В книгата „Българска монументална скулптура. Развитие и проблеми“ от 1978 г има още много „неточности”, поне две от  които „ощетяват” Димо Лучианов.

В  „Творческа  професионална дейност” написана вероятно собственоръчно от Димо Лучянов  през 1952 г.  са изброени повече от 16 произведения. Под № 14. Паметник на загиналите червеноармейци в Стара Загора – колектив.

20 години по- късно Венета Иванова включвайки този паметник в своя труд “Съвременна българска скулптура”, София, 1971 г. пише: 119 Лазаров Иван. Паметник на  Съветската армия. 1949 г.

На снимката ляво „Момче” Димо Лучиянав / фотоархив Стоян Сертев. Дясно „Момче”Димитър Даскалов / “Съвременна българска скулптура”, Венета Иванова

На снимката ляво „Момче” Димо Лучиянав / фотоархив Стоян Сертев. Дясно „Момче”Димитър Даскалов / “Съвременна българска скулптура”, Венета Иванова

Вероятно вие ще кажете , че това не е съществено и аз бих се съгласил с вас ако това „изключение” не беше практика която продължава и днес. Практика която е ощетила Димо Лучианов в най- голяма степен

Във фото архива на Стоян Сертев между многото снимки правени в ателието на Димо Лучианов има и една фотография на скулптура на „Момче”. Същата скулптура на „Момче” е включена в същата“Съвременна българска скулптура” 60. Даскалов Димитър „Момче” 1964 г.

Вероятно според вас и това  е не съществено . Ако е така моля за извинение.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Известният  български художник  /////// /////// за Димо Лучанов 2012 г

Тихолов Паметник на Съветската армия в Плевен Плевен „Площад на свободата” Паметника е построен през 1955 г. Автори: архитект Васил Тихолов, скулптори: проф Анастас Дудулов и Борис Кадийски

Паметник на Съветската армия в Плевен. Автори: архитект Васил Тихолов, скулптори: проф Анастас Дудулов и Борис Кадийски


Това е телцето на момче, за което споменава известният български художник ///////////

Това е телцето на момче, за което споменава известният български художник ///////////

„Димо Лучанов има много хубаво, много пластично телце на момче. Беше при  Иван Радев и му казах да го даде в СГХГ. / Едно със счупени крака ? / Не, не беше със счупени крака, здраво беше, те са го счупили.

Димо Лучанов го знам още като бях студент в Академията. В едно скулптурно ателие правеше един червеноармеец на Дудулов  за Плевен“.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Благой Илиев за Димо Лучанов  Май 2013 г.

„…Димо Лучанов беше готов винаги да ти помогне, да ти покаже всичко… Много отзивчив, да ти помогне , да ти покаже…Много добър като скулптор и като човек… Беше спечелил златен медал в Париж за „Голо тяло”…

фигура-на-момче

Това е единственото запазено „Голо тяло” от Димо Лучиянов. Дали с него е спечелил златния медал от изложбата в Париж?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Васил Радославов за Димо Лучанов   портрет-от-В.Радославов-

Портрет на Димо Лучианов от Васил Радославов в книга за Художествената академия /информацията е  предоставена от Галина Декова- изкуствовед

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Александър  Поплилов за Димо Лучанов Портрет на Димо Лучановь рисуван от Александър Поплилов през 1985 г.

Портрет на Димо Лучановь рисуван от Александър  Поплилов  през  1985 г. /информацията предостави Катя  Христова – уредник  в  Художествена  галерия – Казанлък, 12 юни 2012 г.

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Стефан Митов за Димо Лучанов „Майка”

“Лучияновъ се е заел с задача не по силите му, при това много претенциозна като идея. Неговият релеф „Майка” дразни със съзнателно подчертана уродливост и със смътната си символика.”

Стефан Митов в „Литературен глас” за VIII Обща художествена изложба 1934 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Невена Стефанова за Димо Лучианов             

… после и в онези микроскопични тавански ателиета на ул. „Искър“, дето живееха и творяха сладкодумното пловдивско Венче (Балтова), Таня (Терзистоева) и мълчаливецът скулптор Димо Лучианов. Дали Найден ползваше свое артистично „кьоше“, не съм сигурна, но там наистина се чувстваше атмосферата на младата бохема, със свой стил…

Невена Стефанова в книгата  „Личности и съдби“ 2004 г.

Очаквайте продължение…