ДИМО ЛУЧАНОВ в общи изложби

VIII художествена изложба 1936 г.„Майка” „МАЙКА“, релеф / „Литературен глас”VIII Обща художествена изложба /„Лучановъ се е заел с задача не по силите му, при това много претенциозна като идея. Неговият релеф „Майка” дразни със съзнателно подчертана уродливост и със смътната си символика.“

Стефан Митов

 1937 ОХИ участва от дружество „Родно изкуство“ глава Глава на момиче

2. Глава на селянка

3. Гранитен паваж ????

XIVОбща художествена изложба в София 1940 г.д-р-Георги-Москов--ГЛАВА НА Д-Р ГЕОРТИ МОСКОВ 1940 Теракота, 43x27x32

XV обща художествена изложба в София 1941 г.Янко-Сакъзов ГЛАВА НА ЯНКО СЪКЪЗОВ Тониран гипс, 46/30 35

XVI Обща художествена изложба в София 1942 г..ГЛАВА НА Д-Р ИВ. КИСЯКОВ 1942 ГЛАВА НА Д-Р ИВАН  КИСЯКОВ 1942 ,Бронз, 41x25x32. Подпис и дата на обратната страна на врата: Димо Лучановь 1942

XVII Обща художествена излажба 1943  г.

Бюст на П. Славински – мрамор /пак дружество Родно изкуство

 Художествена изложба на художниците казанлъчани  София – 1946 г.

Глава на тракийка

Момиче

Орфей

XX Обща художествена изложба 1947 г.

Глава на Д-р Г. – гипс

Глава на тракийка – гипс

Юбилейна обща художествена изложба 1959-60 гmaika- „МАЙКА“ гипс / Димо Лучанов / „Майка” / 1959 г. / Юбилейна обща художествена изложба / София ул. Гурко № 1 / Фотографията е предоставена от Деница Петрова и е от каталога на изложбата издаден от СБХ / собственост на ХГ – Видин

Обша художестена изложба 1966 1976 година „1976 година”, гипс, 220 / 180 / 6 см, собственост на НХГ, фото архив СБХ

Ретроспективна изложба 30 г социалистическо изкуство1974 г майка  „Майка” 1959, гипс, 200 / 71 / 100 см, ХГ Видин

ДИМО ЛУЧИЯНОВ в Академията

Димо-Лучанов-годишник-

Димо-Лучанов-Държавна художествена академия
Годишник-1896-1966
издадена  в София 1970

1934 г.  Димо  Лучиянов  завършва  скулптура в НХА, София при проф. Иван Лазаров

1948 -1952 преподавател по скулптура в НХА, София

В деловодството на Художествената академия няма фотографии на Димо Лучиянав или други документи. Единствено е спомената причината за напускането – доброволно.

За изследователите на този период „доброволно” значи всичко друго , само не и доброволно. Ще отбележа, че същата година Димо Лучанов напуска и Съюза на българските художници, вероятно отново „доброволно”.

Млад,  тридесет годишен Димо Лучанов е принуден да „отстъпи” мястото си на доказан творец и скулптор. Може само да гадаем как се е случило това. Неговата съдба, колкото и индивидуална е сходна с тази на безброй интелектуалци.

справка

Колкото и да е нужен и незаменим поради професионалните си качества на портретист и пластик   поради същата причина е и толкова нежелан.

В разцвета на жизнените и творчески сили Димо Лучанов е оставен без работа и е принуден да работи в „колектив”.  Характерно за времето, когато талантливите и способните живеят в сянката на бездарниците. Способ който се използва и днес.

Затова е толкова трудно да се събере разпръснатата и в голяма степен унищожена „мозайка” на живота и творчеството му.

Нито враг на народната власт, нито приятел Димо Лучанов е ничий.

Справката за налична информация за Димо Лучанов в Художествената академия гласи следното:

„В музейната сбирка  на музея на Художествената академия няма работи от Димо Лучианов.

В архива на деканата на ВИИ лицето Димо Лучиянав  фигурира  в главната книга под  фак. № 250 уч. 1927 – 28 г.

Снимки и фотоси на учебни работи няма.

 

18.04. 2012 г.

  Димо Лучианов портрет-от-В.Радославов-  Портрет от Васил Радославов в книга за Художествената академия.

Фотографиите са предоставена от Галина Декова- изкуствовед

ДИМО ЛУЧИАНОВ в галерия Казанлък

 Димо Лучановь рисуван от Александър  Поплилов

Портрет на Димо Лучановь рисуван от Александър Поплилов през 1985 г.

Художествена  галерия – Казанлък  притежава  две  творби  от  Димо  Лучианов.   „Баба  ми“ /маска/ гипс  и „Фигура  на  Севт  III“  /барелеф/  гипс  както  и  един  негов  портрет  рисуван  от  Александър  Поплилов  през  1985 г. За  творбите  на  Димо  Лучианов  нямам  записани  години, записани  са  само  тези  на  постъпването  им  в  галерията: Барелефът  на  Севт  III  е  постъпил  1977 г., а  „Баба  ми“  е  подарена  от  него  през  1932  г.

Катя  Христова – уредник  в  Художествена  галерия – Казанлък, 12 юни 2012 г.

 

Баба--ми-маска-"Баба ми" /маска/ гипс- Баба--ми-маска---    „Баба ми“ /маска/ гипс /30,5/ 19/ 17,5 см./Художествена  галерия – Казанлък /.  „Баба  ми“  е  подарена  от  Димо Лучанов през 1932  г

Фигура--на--Севт--III  „Фигура  на  Севт  III“  /барелеф/ гипс /70/ 60  см/ Барелефът  на  Севт  III  е  постъпил  1977